Mgr. Šárka Pantůčková

Pantuckova SarkaŠárka Pantůčková má dlouholeté zkušenosti s dětmi se specifickými poruchami učení a chování, řadu let učila na základní škole ve speciálních dyslektických třídách. Vystudovala speciální pedagogiku a studium si rozšířila i o obor etopedie. Absolvovala arterapii na pedagogické fakultě v Brně a dlouhodobý výcvik v mezinárodně uznávané Feuersteinově metodě, která dětem velmi výrazně pomáhá s obtížemi v chování a učení. Podstatou metody je stimulace kognitivního rozvoje, který umožňuje školní, sociální a osobnostní růst. Je lektorkou efektivního rodičovství a rodičovských skupin pro děti s ADHD a s poruchami attachmentu. Účastnila se speciálně zaměřených vzdělávacích programů na specifika vývoje dětí v náhradní rodinné péči pod odborným vedením PhDr. Jany Kovařovicové. Sama je pěstounkou-poručnicí a vedle toho ji těší i pěstování na zahradě.