Mgr. Milena Mikulková

Mgr. Milena MikulkováLektorka Milena Mikulková v roce 2000 ukončila studium na Filozofické fakultě a v roce 2005 na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Již v průběhu studia pracovala v pedagogicko-psychologické poradně a věnovala se prevenci rizikového chování u dětí a mládeže. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v terapii pevným objetím, výcvik specialistů v prevenci šikanování, mediaci a mnohé další. I nadále se vzdělává v kurzech zaměřených na práci s dětmi a mládeží a ve vedení kurzů na podporu rodičů a jejich rodičovských dovedností. Je pověřena k výkonu sociálně právní ochrany dětí, působí jako lektorka, od roku 2006 provozuje soukromou poradenskou praxi a od roku 2010 vede společnost SOCIOKLIMA, s.r.o. (Údaje byly převzaty ze stránek http://www.vztahove-poradenstvi.cz/.)