Alžběta Hlásková

Hlaskova AlzbetaAlžběta Hlásková má dlouholeté zkušenosti v oblasti péče o ohrožené děti, v 90. letech s manželem pomáhala začít samostatný život dospívajícím dětem opouštějícím dětské domovy či nefunkční rodiny. Rovněž má mnohaletou praxi s domácím vzděláváním dětí. Původním povoláním je rehabilitační pracovnice, v roce 2014 si doplnila vzdělání pro sociálně-právní ochranu dětí. Je průkopnicí pěstounské péče na přechodnou dobu, kterou jejich rodina poskytuje již od roku 2009. V pěstounské péči na přechodnou dobu pečovala jejich rodina již o 17 dětí. Má osobní zkušenosti s osvojenými dětmi. Od roku 2012 se věnuje lektorské činnosti v oblasti pěstounské péče na přechodnou dobu, je autorkou projektu Narodit se do rodiny, jako lektorka připravila několik seminářů, které získaly akreditaci MPSV. Zároveň se díky svému vzdělání a zkušenostem věnuje oblasti neurobiologického vývoje dětí, správné manipulaci s kojenci, relaxaci pěstounů a hravým formám učení. Ráda hraje volejbal a ve volných chvílích připravuje pěvecká vystoupení pro seniory.