PhDr. Jana Kovařovicová

jana kovarovicovaLektorka Jana Kovařovicová řadu let pracuje s dětmi v náhradní rodinné péči; pracovala v dětském domově i v neziskových organizacích. Vystudovala psychologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, má dlouhodobé terapeutické výcviky (SUR, PBSP, motivační rozhovory, dyadická vývojová psychoterapie, terapie hrou, komunikační bedna, My Backpack) a zkušenosti s řadou terapeutických metod specializovaných na děti s poruchou attachmentu (terapie poruch attachmentu - dyadická vývojová psychoterapie, terapie hrou, zpracování životního příběhu se staršími i i mladšími dětmi - Kniha života).