Mgr. Věra Malesaková

Malesakova VeraVěra vystudovala magisterský obor speciální pedagogika zaměřený na poradenství a diagnostiku. Po celou dobu své praxe pracovala s dětmi se specifickými poruchami učení a chování a to především v mateřské škole, základní škole a v dětském domově. Podílela se na projektech zaměřených na rizikovou mládež v Ústeckém kraji a s mládeží opouštějící ústavní výchovu a věznici. Spolupracovala také na projektech v oblasti sociálního poradenství s osobami závislými na psychoaktivních látkách. V současné době pracuje jako doprovázející pracovnice a lektorka Dobré rodiny. V Mostě, kde žije, vede zájmové kroužky pro děti s odkladem školní docházky a poruchou řeči a Klub pro děti s mentálním postižením. Během pracovní zkušenosti v dětském domově se rozhodla „udělat víc“ a pomáhat pěstounům při jejich krásné, přesto velmi těžké práci.