Bc. Lucie Veselá Kukaňová

kukanova vesela Lektorka Lucie Veselá Kukaňová vystudovala sociální práce v bakalářském stupni na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pracovala na úřadu práce jako poradkyně zprostředkovatelka. Věnuje se volnočasovým aktivitám dětí a mládeže a aktivně provozuje zooterapii s lidmi s tělesným, psychickým či sociálním handicapem.