Mgr. Petr Zemánek

blank

Mgr. Petr Zemánek je zárukou živého setkání se společným hledáním odpovědí. Náhradní rodinná péče naplňuje celý jeho profesní a osobní život a dal by se charakterizovat jako „3 v 1“ - je lektorem příprav žadatelů o náhradní rodinnou péči modelu PRIDE, společně s manželkou poskytuje pěstounskou péči na přechodnou dobu a současně pracuje jako pracovník doprovázející pěstouny v doprovodné organizaci. Vystudoval sociální pedagogiku, prevenci a resocializaci na Ostravské univerzitě a na téže univerzitě také učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů. V minulosti pracoval také jako policista, řidič sanitky, učitel na základní škole, vychovatel v dětském domově a sociální pracovník spolupracující s OSPOD při pomoci ohroženým rodinám. Je závislý na jablcích a rád běhá po lese.