Petra Zálešáková, DiS.

Zalesakova PetraPetra Zálešáková vystudovala VOŠ pedagogickou ve Svatém Janu pod Skalou. Absolvovala 5letý drama a arteterapeutický výcvik, vývojové proměny, v současné době absolvuje výcvik v nedirektivní terapii hrou a účastní se víceletého vzdělávacího programu MPSV Specifika péče o děti v náhradní rodinné péči. Prošla řadou školení zaměřených na náhradní rodinnou péči jako například Poruchy attachmentu a neurobiologický vývoj mozku.

Pracuje v Dobré rodině jako terapeutka, s dětmi pracuje v nedirektivní terapii hrou nebo s pomocí nonverbálních technik. Pěstounům poskytuje poradenství terapeutického rodičovství, vedení a podporu při intersubjektivitě, A-R dialogu, nápravě vztahu a tréninku postoje PACE. Věnuje se také dětem z rodin, které se potýkají s náročnou životní situací, v dramaterapeutické skupině.

V oblasti náhradní rodinné péče se aktivně pohybuje od roku 2010. Ve své práci či při lektorování čerpá ze současných terapií, ale také z intenzivních zkušeností s dětmi a pěstounskými rodinami z předchozích let, kdy působila například jako koordinátorka a lektorka zážitkových aktivit pro mladé dospívající z pěstounských rodin, pracovnice v odlehčovací službě pro děti v náhradní rodinné péči, vedoucí, zdravotnice a programová vedoucí na letních dětských táborech pro děti v náhradní rodinné péči, lektorka rodinných zážitkových a relaxačních her pro pěstounské rodiny či doprovázející pracovníce pěstounských rodin.