MUDr. Barbora Fišárková, Ph.D.

Jitka JelšíkováMUDr. Barbora Fišárková, Ph.D., pracovala jako sekundární lékařka na novorozeneckém odd. s JIRP ve FN v Motole a zároveň jako odborná asistentka na 2. lékařské fakultě. V rámci pracoviště byla navíc zodpovědná za sledování dětí v rámci Centra komplexní péče pro děti s poruchou vývoje - tedy dětí nedonošených a dětí s vážnými vrozenými vadami. Nyní je na mateřské dovolené.

S Dobrou rodinou spolupracuje od roku 2013 - opakovaně pro pěstouny přednáší problematiku dětí drogově závislých matek a problematiku nedonošených dětí.