Dítě romského etnika v NRP, romské pěstounské rodiny, Teplice

Začátek středa, 29 lis 2017 od 9:00
Konec středa, 29 lis 2017 do 16:00
Místo konání Teplice, Novoveská 3107
Lektor PaedDr. Petra Pávková
Počet vyučovacích hodin 8
Cílová skupina
  • Dlouhodobí pěstouni
  • Pěstouni PPPD
  • Pracovníci OSPOD
  • Doprovázející pracovníci
  • Psychologové
  • Žadatelé o NRP
  • Veřejnost
Typ akce
  • Seminář s akreditací MPSV
Kraj
  • Ústecký
Cena pro jednotlivce 1.800 Kč
Volná místa 14

Seminář poskytuje základní informace o dětech romského etnika, které vyrůstají v NRP na základě historických a současných zkušeností. Program vychází z obecných specifik romského etnika, jejich hodnot a způsobu života a zaměřuje se na porozumění dětem i dospělým.

Účastníci se seznámí s historií Romů a následky nevhodné politiky komunistického režimu na jejich hodnotový systém. Zároveň budou seznámeni se současnou situací a s tím, jakým způsobem historie i současnost ovlivňuje péči o romské děti v rámci náhradní rodinné péče. Vzdělávací program se dále věnuje způsobům, jak podporovat identitu a etnicitu romských dětí vyrůstajících mimo vlastní rodinu, v prostředí majority a jak děti podporovat ve školním prostředí.

V závěru je seiminář zaměřen na romské pěstounské rodiny a specifika spolupráce. Na příkladech z praxe budou probírány možnosti podpory dětí a možnosti práce s romskými pěstounskými rodinami.

Na vaše dotazy rádi odpovíme:




Sdílet tuto událost: