Celorepublikové setkání doprovodných organizací, Praha

Sdílení praxe a společné hledání řešení
Začátek pátek, 25 kvě 2018 od 10:00
Konec sobota, 26 kvě 2018 do 12:30
Místo konání Praha 5, Drtinova 557/10, 150 00 , IMPACT HUB Praha
Lektor
Počet vyučovacích hodin
Cílová skupina
Typ akce
 • Ostatní
Kraj
 • Hlavní město Praha
 • Zlínský
 • Vysočina
 • Ústecký
 • Středočeský
 • Plzeňský
 • Pardubický
 • Olomoucký
 • Moravskoslezský
 • Liberecký
 • Královéhradecký
 • Karlovarský
 • Jihomoravský
 • Jihočeský
Cena pro jednotlivce 500 Kč
Volná místa 0

Do poznámky v přihlášce napište, za kterou organizaci se hlásíte a do které sekce:

 • sekce 1 - vedoucí pracovníci (název organizace)
 • sekce 2 - doprovázející pracovníci (název organizace)

Vzhledem k velkému počtu zájemců bychom vás rádi požádali o dodržení pravidla vždy jednoho zástupce doprovázejících a jednoho zástupce managmentu z organizace. 

Jako místo konání je uvedeno sídlo Dobré rodiny v Praze, ale protože zatím jednáme o prostorách, budeme místo teprve upřesňovat.

Účastnický poplatek byl stanoven na 500 Kč (setkání není akreditované) za účastníka setkání a je určen na pronájem konferenčních sálů a občerstvení. Ubytování, stravu a dopravu si hradí každý účastník sám.

Částku, prosím uhraďte na číslo účtu naší dceřiné společnosti: Centrum rodinné péče, o. p. s.
Číslo účtu: 2600997851/2010, pod var. symbolem, který Vám bude vygenerován při přihlášení.

Harmonogram

Pátek 25. května 2018

10:30 – 11:30    program
12:00 – 13:30    program
13:30 – 14:30    oběd
14:30 – 16:00    program
16:30 – 18:00    program
18:00 – 19:00    večeře
Po večeři proběhne neformální setkání.

Sobota 26. května 2018

08:00 – 09:00    snídaně
09:00 –  10:30   program
11:00 – 12:30    program

Celkem 12 výukových hodin (mimo neformální setkání).

Základní témata programu jednotlivých sekcí

Sekce 1: Sekce vedoucích pracovníků

 • Dlouhodobá udržitelnost systému NRP a potřebné systémové změny,  zvyšování kvality práce v oblasti NRP, možnosti a úskalí financování služeb pro náhradní rodiče, systémy interní komunikace, zkušenosti s různými typy kontrol, personální otázky – jak se daří najít pracovníky a co od nich očekáváme, jak pracujeme se svým týmem, jak chceme a jak ovlivňujeme veřejné mínění (kampaně atd.), přijímání a odmítání klientů – podle jakých kritérií, etika – co je zdůrazněno v etickém kodexu, kde se setkáváme s etickými dilematy v praxi, stížnosti klientů – typy stížností a jejich řešení, ohlašovací povinnost – zda jsme se s ní už setkali, jak jsme ji naplnili.

Sekce 2: Sekce doprovázejících pracovníků

 • Profil doprovázejícího pracovníka (jak a v čem má být vzdělaný, zkušený, odolný atd.), co očekáváme od své organizace (co nám má poskytnout, jak nás má jistit), aktuální počet a složení klientů organizace (dlouhodobí pěstouni, pěstouni PPPD, příbuzenští pěstouni) – s jakým typem klientů se nám pracuje dobře a s jakým je to pro nás obtížnější a proč, dilema, kdo je klient (dítě, pěstoun, celá rodina) – řešíme toto dilema nebo to pro nás dilematem není, spolupráce s biologickými rodinami (především rodiči) dětí vyrůstajících v náhradních rodinách – kam až v této práci jdeme, zda se daří návrat dětí do původních rodin a za jakých podmínek, přijímání a odmítání klientů – podle jakých kritérií, etika – co je zdůrazněno v etickém kodexu, kde se setkáváme s etickými dilematy v praxi, ohlašovací povinnost – zda jsme se s ní už setkali, jak jsme ji naplnili, smrt pěstouna (který se staral o děti sám) – zda jsme se s tímto tématem setkali a jak jsme postupovali v zajištění dětí.

Na tuto událost již registrace nepřijímáme.

Na vaše dotazy rádi odpovíme:
Sdílet tuto událost: