Jaroslava Herbrichová

Herbrichova JaroslavaJaroslava Herbrichová působí v sociální oblastni již 13 let. Maturovala z předškolní a mimoškolní pedagogiky a psychologie. Poté pracovala s mentálně postiženými dospělými klienty v autistickém bytě chráněného bydlení. Po mateřské dovolené působila v Mateřském centru Krůček Svitavy střídavě na pozicích aktivizační pracovnice, koordinátorka projektů a vedení příměstských táborů. Má letité zkušenosti s prací s rodinami. Absolvovala například kurzy Respektovat a být respektován, Efektivní rodičovství či Individuální práce s klientem. Od roku 2014 pracuje v Dobré rodině jako doprovázející pracovnice.