Objednávky, přihlášky, registrace

Přihlášky na vzdělávací akce přijímáme pouze písemně. Registrace je možná prostřednictvím rezervačního systému na webových stránkách nebo e-mailem.
Zaslané přihlášky jsou závazné, objednatel může od objednávky odstoupit nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Odstoupení od objednávky po této lhůtě je upraveno v odstavci „Stornovací podmínky“.

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s těmito Obchodními podmínkami. Dbejte, prosím, aby všechny údaje na přihlášce byly čitelné a odpovídaly skutečnosti.
Přihlášky budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného obsazení kapacity semináře.

Pokud objednáváte přes webový formulář, přijde Vám na e-mail „Rezervace na seminář“. Pokud Vám tato „rezervace“ nejpozději následující pracovní den po objednání nepřijde, nebyl nákup řádně proveden. Pokud objednáte formou e-mailu, bude Vám přijetí objednávky zpětně potvrzeno (zpravidla do druhého pracovního dne).

Přihlášky se přijímají nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. V případě výjimečného přihlášení v termínu kratším, je třeba konzultace s pracovníky společnosti.
 
Zvláštní podmínky pro přihlášky zájemců, kteří mají s Dobrou rodinou o.p.s. platně uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče
Přihlášky na vzdělávací akce jsou podávány prostřednictvím zájemce nebo doprovázejícího sociálního pracovníka. Registrace je možná prostřednictvím rezervačního systému na webových stránkách nebo e-mailem s tím, že zájemce do kolonky „Doprovázení DR“ uvede ANO.
 
Zájemci s platně uzavřenou Dohodou o výkonu pěstounské péče s Dobrou rodinou o.p.s. mají semináře v rámci povinného vzdělávání vždy ZDARMA.

Platební podmínky a způsob úhrady

Každý účastník bez uzavřené Dohody o výkonu pěstounské péče s Dobrou rodinou o.p.s. je povinen před zahájením semináře provést řádně úhradu. Bez prokazatelného doložení úhrady nebude účastníkovi umožněna účast na semináři.

Způsoby úhrady jsou:

- převodem - Platbu je nutno provést nejpozději do 5 pracovních dnů od odeslání přihlášky na bankovní účet společnosti Dobrá rodina o.p.s. - 2300291857/2010, jinak nebude přihláška považována za platnou. Jako variabilní symbol platby uvádějte číslo objednávky, které obdržíte v potvrzovacím e-mailu ihned po objednání semináře.
Pokud je přihláška realizována méně než 5 pracovních dnů před konáním semináře, je nutné platbu provést neprodleně tak, aby byla nejpozději v den předcházející začátku semináře připsána na účet Dobré rodiny.

- hotově - v den konání akce před jejím zahájením – platí pro případy, kdy přihláška je realizována méně než 3 pracovní dny před konáním akce a nemuselo by dojít k připsání platby do doby začátku semináře.

Na přání může být na platbu vystavena zálohová faktura nebo lze dohodnout individuální režim, zejména pro hromadné objednávky seminářů nebo pro účast pracovníků OSPOD apod.

V případě hotovostní platby účastník obdrží zjednodušený daňový doklad.

Uvedené ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH. V případě smluvních individuálních cenových podmínek bude konečná cena dohodnuta s klientem.
 
V ceně kurzovného jsou zahrnuty případné studijní materiály a drobné občerstvení.

Stornovací podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Pokud jste měli již uhrazeno, vrátíme Vám platbu v plné výši zpět. Po tomto termínu je účastník povinen uhradit plnou cenu. Platba za seminář se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín, ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme však účast náhradníka.

Osvědčení, akreditované kurzy

U všech seminářů vystavujeme všem účastníkům osvědčení, které potvrzuje účast na semináři včetně názvu a časové dotace. Část našich seminářů je akreditovaná MPSV ČR (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR), informaci o akreditaci je vždy dozvíte v rámci popisu semináře.

Ostatní informace k organizaci

Prezence účastníků začíná 30 min. před zahájením akce. Čas ukončení je uveden orientačně, záleží na množství dotazů.

Společnost si vyhrazuje právo na změnu v seminářích (změna lektora, data a místa konání, apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení akce, případně její části z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny (kromě změny lektora) Vám dáme včas e-mailem nebo telefonicky na vědomí. Prosíme Vás o uvedení Vašeho e-mailového a telefonického spojení na přihlášce. Jestliže společnost zruší akci a účastník má již uhrazeno, bude účastníkovi platba vrácena v plné výši. Dobrá rodina o.p.s. může z důvodu naplnění kapacity akce od objednávky odstoupit. Přednost mají účastníci, kteří se přihlásili dříve a mají zaplaceno. Dnem platby se rozumí připsání částky na účet společnosti.

Ochrana osobních údajů a svolení k zasílání obchodních sdělení

Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákazník tímto souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů společností Dobrá rodina o.p.s. v rozsahu: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a místo bydliště, číslo bankovního spojení (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů společností Dobrá rodina o.p.s., a to pro účely plnění smluvních závazků, pro účelyzasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o jejich dobrovolné poskytnutí. Zákazník prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělený společnosti může odvolat písemným oznámením doručeným na adresu společnosti Dobrá rodina o.p.s.

Zákazník souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení společností Dobrá rodina o.p.s. na poskytnutou elektronickou adresu.

Ostatní informace

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na tel. 778 499 116 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 9. 2014